O nas

Misją Fundacji Kultura-Integracja-Społeczeństwo jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenia dla nich miejsc pracy i przestrzeni do samorealizacji w sektorach związanych z animacją kultury, ekonomią społeczną, dziedzictwem narodowym i kulturowym, antropologią społeczną oraz bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia i edukacją.

Fundacja jest ukoronowaniem wieloletniej działalności jej fundatora na niwie animacji kultury, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Prowadziliśmy kina, videoteki, organizowaliśmy koncerty, festiwale i konkursy. W 1983 fundator założył PIERWSZY w Polsce Fan Club Star Wars – FALCON.

Słowa-klucze, z którymi się identyfikujemy to: wielopłaszczyznowość, trójsektorowość, ekonomia społeczna, kultura, kreatywność, tradycja i nowoczesność, wykluczenie, niepełnosprawność, inkluzja.

Jednym z filarów naszej działalności jest Wydawnictwo OdeSFa: Wydajemy fantastykę, literaturę popularno-naukową, historyczną, gry planszowe, komiksy, książki dla dzieci (w tym wymagających specjalnej troski) oraz literaturę dla osób niewidomych i niedowidzących. Skromny pokłon oddajemy też poezji.

https://odesfa.pl/

Wydawnictwo powołane w strukturach Fundacji Kultura-Integracja-Społeczeństwo z inicjatywy Jacka „Franco” Horęzgi – w 2020 roku. Pierwsza książka – „Chciej mnie zawsze” autorstwa Jakuba Turkiewicza – ukazuje się na rynku w listopadzie 2021.Sztandarowa seria wydawnictwa zostaje opatrzona tytułem „Szamani Fantastyki”, co ma związek z nietypowym umocowaniem społecznym większości pracowników i startupowych autorów przedsięwzięcia.

Działalność wydawnictwa opiera się głównie o pracę osób z ograniczeniami (niepełnosprawnych), w tym także niewidomych i niedowidzących, realizując tym samym misję fundacji, która brzmi: „Misją Fundacji Kultura-Integracja-Społeczeństwo jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy i przestrzeni do samorealizacji w sektorach związanych z animacją kultury, ekonomią społeczną, dziedzictwem narodowym i kulturowym, antropologią społeczną oraz bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia i edukacją.”

[ Statut Fundacji ]

Skip to content