Biblioteka Fantastyki

Działalność bibliotekarska Fundacji Kultura-Integracja Społeczeństwo jest jednym z celów statutowych, które realizujemy od pierwszego dnia działalności – czyli od 2012 roku. Kontynuując tym samym tradycje najstarszej w Polsce biblioteki tego typu, powołanej właśnie w Brzegu, przez fundatora Fundacji KIS.

Systematycznie powiększamy tematyczny księgozbiór poprzez zakupy i system darowizn.

Na chwilę obecną zgromadziliśmy ok. 4 tysięcy pism, czasopism i książek z dziedziny szeroko rozumianej fantastyki i dziedzin zajmujących się badaniem tego zjawiska, zwłaszcza w kontekście kulturotwórczym.
Borykamy się jednak z problemami lokalowymi i nasza biblioteka od jakiegoś czasu znów jest w fazie tzw. reorganizacji. Liczymy tutaj na nasze władze samorządowe – szukamy miejsca, w którym moglibyśmy już na stałe stworzyć bazę do naszej działalności.

Historia:

Idea tworzenia księgozbioru fantastyki powstała w roku 1981, w ramach ówczesnego Klub Miłośników Astronomii, Astronautyki i S-F „ASTRON” w Brzegu. Twórcą idei (i jednocześnie pierwszą osobą, która zaczęła przekuwać słowa w czyny, poprzez „znoszenie” do siedziby klubu w Brzeskim Domu Kultury – pierwszych pism i książek z własnych zasobów) – był młodziutki podówczas jeszcze Jacek „Franco” Horęzga.

Do końca XX wieku biblioteka klubowa rozrosła się do księgozbioru liczącego ok 2 tyś. pism i książek. Niestety, w wyniku różnych perturbacji, klub Astron przestał działać, a biblioteka znalazła się z początkiem XXI wieku po prostu na bruku.

Fundacja KIS została powołana do życia także w celu reaktywacji owej biblioteki i odzyskania księgozbioru. Co częściowo się udało i w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, przez kilka lat około 500 książek z dawnej „Biblioteki Astronu” było w dyspozycji fundacji.

W wyniku kolejnych zmian i przekształceń, ostatecznie książki biblioteki Astronu zostały przekazane w dyspozycję innym spadkobiercom działalności klubu, a Fundacja KIS prowadzi działalność bibliotekarską samodzielnie. Rozbudowując ją także o działalność księgarską, antykwaryczną i wydawniczą, czego owocem jest wydana właśnie (( XI 2021), w ramach struktur fundacji – książka Jakuba Turkiewicza pt. „Chciej mnie zawsze”. Tym sposobem fundacja wchodzi w dziesiąty, jubileuszowy roku swojej działalności.”

Skip to content